niedziela, 30 września 2012

30.09.2012

"Oczyść mnie z błędów, które są dla mnie skryte.
Także od pychy broń swojego sługę,
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy
i wolny od wielkiego występku."

"Wtedy Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie." 


Komentarz:
"Wybór tego, co trudne, ze względu na Chrystusa wymaga niekiedy heroizmu. Bóg jednak daje nam moc wytrwania w dobru. Trzeba tylko z ufnością przylgnąć do Niego i zanurzyć się w Jego miłości. ""Oczyść mnie, Panie,
z grzechów przede mną ukrytych.
Jeśli ponownie popełnię błąd,
przebacz mi jeszcze raz!
Wybacz mi zobowiązania, jakie podjąłem,
a których nie wypełniłem.
Wybacz, jeśli w mym pragnieniu
zbliżenia się do Ciebie,
moje serce nie było tak żarliwe, jak moja mowa.
Przebacz niewierność w spojrzeniu,
odstępstwa w słowach,
pokusy, które rodziły się w sercu,
grzechy języka.
Panie, uchroń mnie od doznawania ubóstwa,
pomimo Twojego bogactwa,
od popełniania błędu,
mimo Twojego przywództwa.
Niechaj doświadczę, Panie,
raczej Twego przebaczenia,
niż sprawiedliwości.
Amen"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz