czwartek, 29 sierpnia 2013

Ja jestem z tobą!

„Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać” (Jr 1, 19)

Co za obietnica! Pośrodku zmagań i przeciwności jest z nami Pan, by nas ochraniać. Dlatego przestań się lękać. Jesteś dzieckiem Boga, napełnionym Jego Duchem, strzeżonym Jego potężną mocą. Proszę Cię, poświęć chwilę czasu i poddaj się temu słowu, które wypowiedział nasz Pan. Twoje serce wypełni otucha.


Źródło: nie pamiętam

Rz 8,35-39

"Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?
Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, 
niebezpieczeństwo czy miecz?
Jak to jest napisane:
Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień,
uważają nas za owce przeznaczone na rzeź.
Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, 
który nas umiłował.
I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, 
ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, 
ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, 
która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."