czwartek, 22 sierpnia 2013

"On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany."

"Usłysz wołanie proszących o pomoc,
Zniszcz pęta grzechu i obdarz radością;
Ty, która jesteś poranną jutrzenką,
Rozprosz cień nocy i ukaż nam Syna.
Uproś Chrystusa, którego wysławia
Wszystko, co żyje, zginając kolano,
Aby nam pomógł ciemności porzucić,
Dając swe światło i pełnię wesela. "

"A we mnie duch mój omdlewa,
zamiera we mnie serce.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie,
albowiem duch mój omdlewa.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć,
bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów,
uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę,
bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi
po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu,
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli."