piątek, 18 kwietnia 2014

Wielki Piątek

Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci.

A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.

Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.

I skłoniwszy głowę oddał ducha.