niedziela, 26 sierpnia 2012

Wy jesteście śwatłem świata!

"Ani współczucie dla niewierzących, ani pragnienie pociągnięcia braci oddalonych nie może usprawiedliwić pomniejszenia tego, co Jezus powiedział w odniesieniu do Eucharystii. Nikt więcej niż On nie umiłował ludzi i nie pragnął ich zbawienia; jednak wolał stracić „wielu” uczniów raczej, niż złagodzić chociażby jedno ze swoich słów."

Obyśmy i my nie szli na ustępstwa ale byli znakiem sprzeciwu, wtedy kiedy trzeba. Amen.