niedziela, 28 sierpnia 2011

Modlitwa IV


Jeśli Ty tak chcesz, niech tak będzie. Jeśli mam upadać i przyjmować na siebie wszelkie klęski by w nich znajdować Twoje pocieszenie, pragnę. Ale to nie znaczy, że mam przestać starać się zdążać do celu. To tylko znaczy, że muszę brać pod uwagę, że mogę upadać, że nie zawsze wszystko musi się udać. I wtedy, wtedy mam szukać oparcia w Tobie. By z ucisku wyjść cało i móc nadal kontynuować Twoje dzieło. A wszystko, co na mnie przyjdzie, ma swój sens w Twoim Boże planie. Bo Ty nawet ze zła umiesz wyprowadzić dobro. Jezu, ufam Tobie, umocnij mnie w czasie próby, bym się od Ciebie nie odwróciła. Ale bym przyległa do Ciebie jak do bezpiecznej przystani w czasie sztormu niepowodzeń. Amen.

Modlitwa III

Boże naucz mnie wytrwałości w dążeniu do celu, umiejętności poświęcania siebie i czasu dla spraw ważnych, niosących dobro, daj mi cnotę cierpliwości, pozwól mi wierzyć w swoje umiejętności, którymi Ty sam mnie obdarzyłeś. Naucz mnie korzystać w moich darów i talentów. Daj mi ambicje bym walczyła o coś więcej a nie przyjmowała tylko to, co łatwo przychodzi. Boże daj mi cnotę podejmowania ciężkiej żmudnej pracy nad sobą i nad wszystkim, co prowadzi mnie do powołania, jakie dla mnie wybrałeś. Obdarz mnie rozumem. Ulecz moją rozchwianą psychikę. Daj mi pokój serca. Daj mi Twojego Ducha żeby podtrzymywał mnie w dobrym, aby wylewał na mnie swoje dary i owoce. Oświeć mój umysł, daj samozaparcie. Nie pozwól mi się z nikim porównywać, bo każdy z nas jest innym człowiekiem, do czego innego uzdolnionym i idącym swoją własną indywidualną ścieżką. Boże ukaż mi taką motywacje działania by już nic mną nie zachwiało na drodze do mojego powołania zawodowego. I obdarz życzliwością, spraw bym była pomocna dla moich braci i sióstr. Bym swoje talenty i wiedzę wykorzystywała ku zbudowaniu innych i ku pomocy potrzebującym, chorym, ubogim i Kościołowi Świętemu. Uzbrój mnie w pokorę i skromność abym nigdy się nie wywyższała i stawia siebie nad innymi ani pod względem zachowania ani pod względem ubioru czy przywilejów. Daj mi cierpliwość i łagodność w kontaktach z bliźnim. Spraw bym była opanowana i umiarkowana i żyła w czystości serca.  I bym nigdy nie odmówiła miłości. Duchu Święty, wołam przyjdź!