piątek, 28 września 2012

"Panie, spraw, abym żył według Twego Ducha, we mnie mieszkającego (Rz 8, 5-9)"

"Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca."

"Błogosławiony Pan, Opoka moja.
On mocą i warownią moją,
osłoną moją i moim wybawcą,
moją tarczą i schronieniem.
O Panie, czym jest człowiek, że o niego się troszczysz,
czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz?
Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek,
dni jego jak cień przemijają."

"Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. "