wtorek, 20 maja 2014

J 14,27-31a

"Prześladowcy nie odpuszczają – uciekł im Paweł z Ikonium, więc gonią go aż do Listry. Z łatwością podburzają miejscowych i wykonują wyrok. Paweł jednak okazuje się „niezniszczalny”. Nie tylko przeżył śmiertelne kamienowanie, ale też na nowo podejmuje trud głoszenia Ewangelii. Co więcej, nie szuka łatwych ścieżek, lecz wraca do miejsc, gdzie był prześladowany, by umacniać tych, którzy uwierzyli. W ten sposób – dając się prowadzić Duchowi Świętemu – odnajduje pokój, który jest darem Jezusa, nie świata."