czwartek, 29 sierpnia 2013

Rz 8,35-39

"Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?
Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, 
niebezpieczeństwo czy miecz?
Jak to jest napisane:
Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień,
uważają nas za owce przeznaczone na rzeź.
Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, 
który nas umiłował.
I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, 
ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, 
ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, 
która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz